Влезни подни стапки

Citi

2019-06-19T21:56:30+00:00

Опис на производот Винилските влакна ги отстрануваат нечистотијата и влагата од чевлите за да ги заробат нечистотиите во стапката и да спречат да бидат внесени во објектот. [...]

Monotone

2019-06-19T21:54:55+00:00

Опис на производот Внатрешните  простории и корпоративниот  декор со оваа стапка обебедуваат најчиста боја. Стапките Монотон ќе комплиментира  во просторот каде што  чистота [...]

Iron Horse

2019-06-19T21:51:58+00:00

Опис на производот Професионални подни стапки за нечистотија за комерцијална употреба. Издржливоста и високиот капацитет за зафаќање на нечистотија ја прават оваа подна стап [...]

Iron Horse XL

2019-06-10T13:45:45+00:00

Опис на производот Високо апсорпциони подни стапки направени со високо апсорпциони својства за тешки високофреквентни места. Со повисоки влакна оваа подна стапка има зголеме [...]

Water Horse

2022-08-21T20:06:43+00:00

Опис на производот Граничниците за задржување на водата на Water-Horse може да задржат до 4,5 литри вода по квардатен метар и заедно со специјалниот “вафла” дизајн ја чисти [...]

Go to Top