Ергономијата на работните места стана уште поважна бидејќи работата стана поспецијализирана и повторувачка. Подните прекривки против замор може да се користат како самостојни или да се прилагодат на речиси секоја големина за да одговара на одредени површини, околу машините или да ги следи линиите за склопување, за да се создаде најефикасен и најефикасен распоред, додека се обезбеди најефикасна и ергономична работна станица за работниците.

Решенијата за подни прекривки на стапки.мк се произведуваат од специјализирани соединенија за да се задоволат различните потреби на различни индустриски опкружувања како што се отпорност на маслото, заштита на електро статично празнење ESD, отпорност на пожар за места за заварување или нивна комбинација.