Добрата хигиена е работа на сите.

Сега влегуваме во нов стандард за хигиена каде што, како резултат на влијанието на КОВИД-19, хигиената веќе не може да се става настрана. Напротив, добриот хигиенски стандард се покажа како витална врска помеѓу благосостојбата на луѓето, бизнисите и општеството. Излегувајќи од оваа криза, не се враќаме назад; одиме напред – во нова нормала, каде што следењето со безбедните хигиенски практики премина од втора мисла во деловно критично, без оглед на индустријата. Ова значи дека хигиенските барања за вашиот објект, опрема и одржување, – од главниот влез до бањите – се поголеми од кога и да било порано. Но, тоа исто така значи да работиме заедно, бидејќи вработените, пациентите, студентите и гостите, грижата за добра хигиена и чистота на работното место сега е деловна активност на сите.