Речиси без исклучок, сите јавни тоалети што ги посетуваме имаат сушачи со топол воздух, честопати со знаци што укажуваа дека овие се опција за заштита на животната средина. Секогаш скептично,но се сомневаме дека одговорот на прашањето е веројатно далеку покомплициран од тоа.

Прво, треба да го дефинираме нашето прашање, конкретно кои критериуми ќе ги користиме за да утврдиме кој метод е супериорен. Најнови студии кои разгледуваат неколку критериуми: Ефективност на сушењето на рацете (вклучително усогласеност), емисија на јаглерод, цена, степенот до кој бактериите и вирусите се депонираат на рацете за време на процесот на сушење и степенот до кој се шират бактерии и вируси од рацете кон околината.

Многу студии се спонзорирани или од индустријата за хартија за раце  или од индустријата за сушачи на воздух на воздух, со целосно предвидливи резултати кои ги фаворизираат нивните производи или ги злоупотребуваат нивните конкуренти.

Друг слој на сложеност се претпоставките направени за време на споредбата. Не сите сушачи на воздухот не се создадени еднакви, а некои се поефикасни од другите. Исто така, хартијата за раце  може да варираат во дебелина, и да бидат направени од рециклирана хартија или да се рециклираат или не. Методот на дистрибуција на хартија, исто така, влијае на просечната количина што се создава јаглерод. Понатаму, изворот на електрична енергија влијае врз пресметките на целокупниот отпад од јаглерод.

Трошоци и отпадоци од јаглерод

Разгледувањето на трошоците е помалку важно од медицинска перспектива, но честопати е она што го наведува одлучувањето. Овде има јасен и конзистентен одговор – хартиите за раце се поскапи од дувалките на топол воздух или џет сушач со воздух. Проценките секако ќе варираат според соодветните варијабли што ги набројавме  погоре, но во просек хартиите за бришење раце чинат 2-3 пати повеќе месечно од сушачот за раце на топол воздух, и 10-20 пати повеќе од џет сушачите на раце со воздух. 

За многу компании, тоа е крајот на споредбата. За оние кои се заинтересирани за минимизирање на отпадот од јаглерод, одговорот е сличен. Хартија за раце против дувалките на топол воздух се скоро исти. Тие се преклопуваат во отпадот од јаглерод во зависност од соодветните варијабли, така што нема јасен победник таму.

Сепак, џет сушач за раце  на воздухот имаат помал отпечаток од јаглерод од двете, кога прават темелна анализа на живот. Воздушните џет сушачи имаат околу една третина од емисиите на јаглерод по сушење од другите два начина.

Ефективност и хигиена

Кога споредбите се прилично сложени, одговорот е сосема едноставен. За жал, точниот одговор е целосно замаскиран од анализа на трошоците и споредбата на емисии од јаглерод диоксид. Хартиените бришачи (крпи) се јасен победник.

Со систематска анализа би можело да се утврди дека со бришачите од хартијата ќе ги исушат рацете побрзо и поцелосно одколку сушењето со воздух. 

Заклучок:

Сепак, повеќето студии сугерираат дека хартиите за раце можат ефикасно да ги исушат рацете, ефикасно да ги отстранат бактериите и да предизвикаат помалку загадување на околината. Од гледна точка на хигиена, хартиите за раце се супериорни во однос на електричните сушачи за раце. Хартијата за раце  треба да се препорачуваат на местата каде хигиената е најголема, како што се болниците и клиниките.

Исто така можеме да заклучиме дека електричните сушачи за раце на воздух што се користат во многу тоалети овозможуваат само еден корисник во исто време и на секое лице може да потрае и до една минута да ги исуши рацете. Ова не е погодно и често доведува до избегнување или нецелосно сушење. Во неколку студии, во просек луѓето поминале само 22,5 секунди за сушење раце, а 41% ги бришеле рацете нехигиенски на облеката.

Авторите на анализите исто така посочуваат дека влажните раце ги шират бактериите многу поефикасно од сувите раце, така што само да имате поцелосна сувост е значајна предност.

Значи, тука во крајна линија се чини дека хартиите за раце ги сушат рацете побрзо и ефикасно, а луѓето ги користат повеќе. Со сушачите за раце на воздух, луѓето со поголема веројатност нецелосно ќе ги исушат рацете или воопшто не ги исушат.

Од неодамна внимание е посветено и на голем број на студии кои разгледуваат ширење на бактерии врз или од рацете за време на процесот на сушење. Овде јасен победник е хартијата за раце. 

Според истражувања сушачите за раце на  воздухот резултираат со зголемена бактериска аеросолизација при сушење на рацете. Овие резултати сугерираат дека машините за сушење на раце со воздух можат да бидат несоодветни за употреба во здравствените установи, бидејќи тие можат да го олеснат микробното взаемно загадување преку ширење на воздухот во околината или посетителите на тоалетите.

Големото внимание било  насочено кон една студија од 2015 година, која покажала дека џет-сушачите  шират 1.300 пати повеќе бактерии од хартиите за бришење раце. Оваа студија била критикувана (главно од Дајсон, производителот на џет сушачи за раце со воздух).

Без оглед, постои убав консензус за истражување дека сушачите за раце  на топол воздух шират повеќе бактерии и вируси од рацете на корисниците отколку хартиите за раце, џет сушачи за раце со воздух  дури и повеќе. Со самото тоа што кога на измиени раце ќе ни дува контаминиран воздух од дувалката за сушење раце со бактерии за да си ги исушиме рацете ни дава добра слика кои начини на сушење раце во јавни тоалети се повеќе хигиенски,хартиите за раце или дувалките за сушење раце.

Завршна линија

Со оглед на сето ова, која е најдобрата одлука за методот на сушење на рацете на јавни места? Одговорот е – зависи. Тоа зависи од вашите приоритети.

Ако вашата главна цел е минимизирање на отпадот од јаглерод или цената, тогаш дувалките за сушење на раце  се начинот кој треба да го одберете. 

Ако сакате да ја зголемите услугата на клиентите, со оглед дека се чини повеќето луѓе претпочитаат хартија за раце, и со оглед дека тие ги користат повеќе хартиените бришачи и избегнуваат или ја минимизираат употребата на сушачи за раце со воздух во високи проценти, може да ги обезбедите и двете опции и да дозволите самите луѓе (корисници) да одлучуваат, во зависност од нивните преференции и тековните потреби.

Ако, сепак, вашата примарна цел е хигиена, што е случај во болници и други здравствени установи, тогаш хартиите за раце се тековниот јасен победник. Тие ги сушат рацете побрзо, поцелосно, и го минимизираат ширењето на бактериите во околината и вкрстената контаминација. Бидејќи болниците се озлогласено оптоварени со отпорни заразни бактерии, ова е јасно важна цел.

Сепак, има и други размислувања. Фокусирањето на методот на сушење го игнорира прашањето како рацете се чистат на прво место. Постојат јасни докази дека миењето раце темелно со сапун е клучно за добра хигиена. Ако се користи сапун, тогаш во суштина не остануваат значајни бактерии за ширење во околината.

Затоа, измијте ги рацете, користете сапун или санитајзер за раце и користете кој и да е метод што е достапен за да ги исушите ефективно. Не дозволувајте рацете да  ви бидат влажни немојте да ги исушите од облеката.

Значи, тука во крајна линија се чини дека хартиите за бришење на раце  ги сушат рацете побрзо и ефикасно, а луѓето ги користат повеќе. Со сушач за раце на воздух, луѓето со поголема веројатност нецелосно ќе ги исушат рацете или воопшто не ги исушат.