Постојат многу видови на ергономски подни облоги кои се продаваат како подни облоги (стапки) “против замор”. При изборот на подни ергономски подлоги разгледајте го следново:

Знајте ја целта на подната облога (стапка). Против-лизгање или други подни облоги не се исти како подни облоги  против замор. Изберете подна облога (стапка) што најдобро одговара на вашите потреби.

 Помека и подебели не може секогаш да биде подобро. Изберете подна облога  што обезбедува одредена еластичност, но во исто време не е толку мек како што човек не  се чувствува удобно.Премногу мека облога не е добро тоа е исто како да трчате со чевли по песочна плажа( дали би ви било удобно и безбедно)?

Знајте ја околината што ќе се користи подната облога.

Подните облоги (стапките) не треба да се лизгаат, или да создаваат опасност од одење или стоење.

Подните ергономски облоги (стапки) треба треба да имаат наклонети рабови (наклонетите рабови спречуваат сопнување или превиткување на стапалото на работникот и им овозможуват на колички полесно да се движат)

Можеби треба да се чистат подните облоги. Во некои области, како што е подготовка на храна или пијалоци, важно е да бидат лесни за чистење.