Project Description

Опис на производот

Femcare систем за  отстранување на отпадот од женската хигиена осигурува дека санитарниот отпад се отстранува хигиенски, безбедно и одговорно.

Нашиот Invizi-Touch антимикробен додаток (во внатрешнатастрана и вртливата фиока) обезбедува 24/7 заштита од бактериски наслаги.Vectair Femcare  антимикробните миризливи ќеси се исто така достапни за употреба во комбинација со санитарниот систем за отстранување на Vectair Femcare.

Порачај