easy fresh диспензер за освежувач

Опис на производот

Уникатниот патентиран материјал содржи 30 пати повеќе освежувачи на воздух од стандардните освежувачи. Не содржи компоненти што ја осиромашуваат озонската обвивка. Производител: FrePro САД.

Освежувачот работи со EASY FRESH диспензерот  за простории (нарачан одделно). Може да се користи во:

  • Канцелариски и деловни згради
  • Санитарни простории