Project Description

easy fresh диспензер за освежувач

Опис на производот

Уникатниот патентиран материјал содржи 30 пати повеќе освежувачи на воздух од стандардните освежувачи. Не содржи компоненти што ја осиромашуваат озонската обвивка. Производител: FrePro САД.

Освежувачот работи со EASY FRESH диспензерот  за простории (нарачан одделно). Може да се користи во:

  • Канцелариски и деловни згради
  • Санитарни простории
Порачај