Project Description

Диспензер за санитарна течност за тоалети.

Опис на производот

Модерниот дизајн,  и капацитетот од 825 мл санитарна течност , ЕКСТРАСАН (EXTRASAN) е дизајниран за надградба на санитарната површина и обезбедува дезинфекција  на wc школките 28 дена месечно.

Во 24-часовна основа нуди:

  • Апсолутна хигиена
  • Загарантирана дезинфекција
  • Постојано освежување
  • Со самото имплементирање  на сервисот за автоматска дезинфекција вие активно придонесувате за заштита на јавното здравје
  • Обезбедувате апсолутна хигиена за секого
  • Вие го надградувате вашиот бизнис и хигиената во вашите простории.
Порачај