Опис на производот

Уникатниот патентиран материјал содржи 30 пати повеќе освежувачи на воздух отколку стандардните освежувачи за WC. Иновативен дизајн, без диспензер и батерии. Ја заштитува животната средина. Не содржи компоненти што ја осиромашуваат озонската обвивка.

100% се рециклира. Клипот се поставува на надворешноста на  wc школката. Не се разградува  и не ја загадува водата. Локации за употреба:

  • HoReCa
  • Канцелариски и деловни згради
  • Санитарни простории