Политиката за заштита на лични податоци е за информација кои податоци ги обработуваме и или чуваме. Ние се грижиме за вашата приватност

Глобал Сервис Доо е контролор на лични податоци и имаме одговорност за обработката на истите.

Нашиот службеник за заштита на лични податоци можете да го контактирате на info@globalservis.mk

Кога ја посетувате нашата интернет страна ние ја евидентираме вашата посета и зачувуваме одредени податоци како што се ИП адреса, време, пребарувач, оперативен систем и други податоци.

Овие податоци се собираат за оптимизација на нашата интернет страна.

Политика за колачиња

Колачињата се користат за подобрување на перформансите на веб страната и за персонализиран приказ. Одредени колачиња се бришат додека некои од нив остануваат активни. Колачињата ја подобруваат функционалноста на интернет страната. Доколку не ги прифатите истите нема да има целосно функционален приказ на страната.

Повеќе детали за колачињата во политика за колачиња.

Во функционирањето ние користиме и трети страни кои се лоцирани и надвор од ЕУ и С. Македонија. Ние потврдуваме дека се во согласност со европското и домашното законодавство.

Чувањето на податоците се временски определени од потребата од истите заради наши цели односно заради целта на обработка. Исто така рокот може да се измени заради спречување на злоупотреба или заради поддршка во процесирањето на кривични дела.

Можете да го контактирате лицето одговорно за заштита на личните податоци заради остварување на вашите права. Исто така можете да се обратите и до Агенцијата за заштита на личните податоци.