Влезна подна стапка (патосница) за надворешна употреба.